Improvisatie cabaret

Improvisatie, interactief cabaret, u kent het van TV.  Wij doen dit al meer dan twintig jaar, lang voordat de Lama’s of De Vloer op het bekendheid gaven via de televisie. Onze ervaring biedt u zekerheid, dat de plank nooit misgeslagen wordt. 2BEmoved heeft unieke concepten, die inhoudelijk ijzersterk zijn en alleen bij ons te verkrijgen zijn.
Elke voorstelling biedt een solide basis voor inhoudelijke gesprekken. Door het spelen van realistische en herkenbare situaties in de voorstelling, krijgt u concrete handvatten om de na gesprekken op te baseren.

MEEST POPULAIRE CONCEPTEN VAN PIRANHA

Piranha Pop-Up: een muzikale comedyshow

Storytelling op zijn best: de mannen van Piranha komen als duveltjes uit een doosje de deelnemers van uw bijeenkomst of congres verrassen met een energieke en muzikale opening, intermezzo of afsluiting. De Piranha’s zijn interactief en inhoudelijk haarscherp. Als opening stellen ze de juiste vragen en brengen het doel van de dag met humor en rake stellingen naar voren in een mooi verhaal. Als wrap-up worden alle high-lights en indrukken van de dag verwerkt. Let op: Piranha is nooit alleen maar leuk, want ze winden er geen doekjes om als het om moeilijke onderwerpen gaat. En natuurlijk mogen de deelnemers tijdens de uitvoering ook nog input leveren. Piranha Pop-Up zoekt op een hilarische en onvergetelijke manier de verbindende factor op elke bijeenkomst.

Piranha geeft precies de BITE die je nodig hebt om je medewerkers of klantrelaties in beweging te krijgen.

Demotivatie Ted-talk: de zin en onzin van verandertrajecten
Gewoon eens lekker lachen om de (on)zin van verandertrajecten en/of als trigger te fungeren om zaken bespreekbaar te maken binnen bestaande of nog te starten trajecten. Tevens worden er op speelse wijze aangegeven waar we met zijn allen meer aandacht aan zouden mogen besteden binnen organisaties en organisatie-verandertrajecten.

Piranha geeft op humoristische wijze tegenklank aan de trend om binnen organisaties met bloemrijke beeldspraak en uitgebreide trajecten veranderingen te willen implementeren. Piranha besteedt aandacht aan die onderwerpen die worden verwaarloosd of genegeerd:

– Kloof tussen visionair gedachtengoed en uitwerking in de praktijk
– (mis)Communicatie tussen managementlagen en medewerkers
– (niet aanwezig zijn van) Intrinsieke motivatie bij de betrokken partijen
– Chronisch falen van implementeren van verandering
– Instrumenteel inregelen van processen waarbij vergeten wordt dat processen uit mensen bestaan
– De menselijke factor an sich ( waarom willen mensen vooral niet en soms wel veranderen

Wie is Piranha?
Piranha bestaat uit Joost van der Knaap en Ton Haas en soms een andere gezellige collega, als de opdracht dat nodig heeft. Met meer dan 25 jaar ervaring in improvisatietheater voor vele profit-en non-profit organisaties houd Piranha Pop-up uw deelnemers een heerlijke lachspiegel voor en weten ze ook in het hart te raken.