wie is de mol

Wie is de mol

Inleiding:
Wie is de spelbreker, gebaseerd op het bekende tv-programma  ‘wie is de Mol’ De bedoeling bij dit spannende en verrassende spel (met onverwachte wendingen…) is dat de deelnemende groepen zoveel mogelijk punten verzamelen. De groep met de meeste punten mag zich winnaar noemen. De punten zijn te verdienen tijdens het uitvoeren van verschillende spellen respectievelijk opdrachten. De groep die dit goed uitvoert verdient punten. In een groep (à 8 deelnemers) is echter één persoon wiens taak het is om ervoor te zorgen dat de opdrachten niet goed uitgevoerd kunnen worden, waardoor de groep geen of in ieder geval minder punten verdient. Deze persoon is de Mol! Voordat het spel begint, krijgt iedereen een kaartje waarop staat welke ‘rol’ je hebt: je bent speler of, … Mol!

Daarnaast is er een tweede doel: de Mol ontmaskeren. Na elk spel wordt door elk groepslid op een kaartje ingevuld wie hij of zij verdenkt. Per keer dat een groepslid dit goed heeft ingeschat worden zowel door de groep als het individu die het goed geraden heeft punten verdiend.

 

YouTube video
Doel:
• Het doel van het team is om zoveel mogelijk punten te verdienen bij de diverse opdrachten
• Het doel van de Mol is te voorkomen dat er punten worden gescoord bij de opdrachten
• Het doel van een teamlid is de Mol te ontmaskeren om op die manier:
• Punten voor de groep te scoren
• Persoonlijk punten te scoren om een oorkonde als totaalwinnaar van de ontmaskering van de Mol
Uiteindelijk wordt van ieder groepje gekeken hoeveel punten ze hebben. Het groepje met de meeste punten, ondanks het tegenwerken van de mol, wint. In het groepje met de minste punten, heeft de mol gewonnen.